1926 Ankara Antlaşmasıyla Hangi Sınır Çizilmiştir?

5 Haziran 1926 tarihinde, Milletler Cemiyeti Konseyi’nin Musul vilayetinin Irak’a bağlanmasına ilişkin kararı doğrultusunda Türkiye ile Irak arasındaki sınırın belirlenmesi amacıyla Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan antlaşmadır.

Ankara Antlaşması ile Türkiye’nin hangi sınırı çizilmiştir?

1926 Ankara Antlaşması Maddeleri:

Türkiye ve Irak arasında sınır Brüksel hattı olduğu kararlaştırıldı.

Türkiye Irak sınırı hangi antlaşmayla çizildi?

1926 Ankara Antlaşması

Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma Tarihi 5 Haziran 1926
Yer Ankara
İmzacı devletler Birleşik Krallık Irak Krallığı Türkiye
İmzalayanlar Nuri Said Paşa Ronald Sharl Lindzey Tevfik Rüştü Aras

Ankara Antlaşması sonuçları nelerdir?

Ankara Anlaşması ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır. Bu anlaşma sonunda Güney Cephesindeki savaş resmen sona ermiş ve Türkiye’nin Güney sınırı belirlenmiştir.

Hangisi 1926 Ankara Antlaşması ile Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır?

Mısak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile birlikte toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti.

You might be interested:  Ankara Aşti Nasıl Gidilir?

Türkiye sınırları ne zaman çizildi?

Lozan Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muâhedenâmesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve

Irak sınırı ne zaman çizildi?

Neticeden rahatsız olmasına rağmen Türkiye, Irak ve İngiltere arasında 5 Haziran 1926’da antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Türkiye-Irak sınırı çizildi. Türkiye’nin bu antlaşmayı imzalamış olması Musul’dan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Bu nedenle Körfez Savaşı sırasında Musul konusu tekrar gündeme geldi.

Suriye Türkiye sınırı ne zaman çizildi?

Türk-Suriye sınırının 20 Ekim 1921’de Fransızlarla yapılan antlaşmayla tespit edilmesi kararı alınmıştır.

Türkiye Suriye sınırı hangi antlaşma ile çizildi?

Sonunda Fransa ile Türkiye arasında imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile, Türkiye-Suriye sınırı kararlaştırılmıştı. Bu anlaşma ile Sancak bölgesi Türkiye sınırları dışında kalmış ve daha sonra Lozan’da da bu durumu teyit edilmişti.

Ankara Anlaşmasının 5 maddesi nedir?

Madde 5: Taraflardan her biri 1. maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüd eder.

Ankara Antlaşması’nın en önemli sonucu nedir?

Ankara antlaşması Ankara hükumeti ve Fransa arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır. Türk Fransız cephesinde ki yer alan faaliyetler Ankara antlaşması ile birlikte tamamı ile durdurulmuştur. Ankara antlaşması ile birlikte Türkiye’nin güney sınırları da belirlenmiş oldu.

Ankara Antlaşması önemi nedir kısaca?

Ankara Antlaşması, 30 Ağustos 1926’da Milletler Cemiyeti Antlaşma Serisi’ne resmi olarak dahil edildi. Ankara Antlaşması, 1920 Sevr Antlaşması ile belirlenen Suriye ile Türkiye arasındaki sınırları Türkiye’nin lehine değiştirerek Halep ve Adana şehirlerinin Türkiye’ye bırakılması sonucunu doğurdu.

You might be interested:  Ankara Tren Garından Aşti'Ye Nasıl Gidilir?

Ankara Antlaşması önemi nedir maddeler halinde?

Ankara Antlaşması, 20 Ekim 1921’de Sakarya zaferinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa arasında imzalanmıştır. Antlaşma gereğince; taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi. Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi. Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

Lozan Antlaşması ile hangi sınırlar çizildi?

Lozan Antlaşması Türkiye sınırı

İran sınırı, Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınarak belirlendi. Bulgaristan sınırı, 1913 tarihli İstanbul Antlaşması esas alınarak belirlendi. Irak sınırı, İngiltere ile anlaşmaya varılarak çizildi. Ege Denizi’nde ise Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası Türkiye’ye bırakıldı.

Musul ve Kerkük elimizden nasıl çıktı?

Komisyon, hazırladıkları düzmece raporlarını 16 Temmuz 1925’te Milletler Cemiyetine sundular. Milletler Cemiyeti 16 Aralık 1925 tarihinde Türk temsilcinin protesto ederek katılmadığı toplantıda gecikmeden Musul ve yöresini İngiltere mandasındaki Irak’a bıraktı.

Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir?

Sakarya Muharebesinin Ankara Hükûmetinin zaferiyle sonuçlanmasından sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir’in temsil ettiği TBMM Hükûmeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

Lozan Barış Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

Lozan Antlaşması Türkiye sınırı

Bulgaristan sınırı, 1913 tarihli İstanbul Antlaşması esas alınarak belirlendi. Irak sınırı, İngiltere ile anlaşmaya varılarak çizildi. Ege Denizi’nde ise Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası Türkiye’ye bırakıldı. Diğer tüm adalar Yunanistan’a verildi.

Irak sınır kapısının adı nedir?

Habur Sınır Kapısı – Vikipedi.

Hangi antlaşma ile Türkiye’nin Suriye sınırı Hatay hariç çizilmiştir?

Lozan Antlaşması’nda ise Suriye ile Türkiye arasında çizilen sınıra göre Hatay, Türkiye sınırlarının dışında kalmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.