Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri Nerede?

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ Ankara Adalet Sarayı’nda 75 Asliye Ceza Mahkemesi bulunmakta ve Merkez Bina ‘da hizmet vermektedir.

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davarlarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Asliye hukuk mahkemesi dava ne kadar sürer?

Asliye hukuk tarafından yürütülen davaların ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Son dönemlerde ortaya çıkan hedef süre uygulamasına bağlı olarak hukuk mahkeme davalarının 300 – 390 gün arasında tamamlanması hedeflenmektedir.

Asliye hukuk mahkemesi ne demek?

Asliye hukuk mahkemesi; özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli asıl mahkemedir (6100 sayılı HMK m.2). Asliye hukuk mahkemeleri, tek hakimli olup her yargı çevresinde (adliyede) kurulması zorunlu mahkemelerdendir (5235 sayılı Kanun m.5).

Ankara Batı Adliyesinde hangi mahkemeler var?

 • Adalet Bakanlığı
 • Anayasa Mahkemesi.
 • Yargıtay Başkanlığı
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu.
 • Danıştay Başkanlığı
 • Uyuşmazlık Mahkemesi.
 • E-Devlet.
 • You might be interested:  Kuzey Ankara Projesi Nerede?

  Asliye hukuk mahkemesine Nasıl Başvurulur?

  Asliye hukuk mahkemesine dava başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, dava konusuyla ilişkili olarak yetkili ve görevli mahkemeye başvurmak zorundadır. Yetkili ve görevli mahkemenin alanına giren davalarda başvuru mahkemeye sunulacak dilekçe yoluyla açılmaktadır.

  Asliye hukuk mahkemesi kaç hakimli?

  Asliye hukuk mahkemesi asıl görevli mahkemedir. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca asliye hukuk mahkemeleri tek hakimlidir ve her adliyede bulunması zorunlu olan mahkemelerdendir.

  Asliye hukuk mahkemesi kaç celse sürer?

  Bu davalar delil durumu, tanıkların ve sanıkların mahkemede hazır edilmesi gibi etkenlere bağlı olarak 4-5 celse içinde sonuçlanan davalardır.

  Asliye hukuk mahkemesi kararı ne zaman kesinleşir?

  -Birincisi, gerekçeli karara karşı kanunda tanımlanan sürede kanun yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. -ikincisi, gerekçeli karara karşı kanun yoluna başvurulması ve istinaf ve temyiz incelemesi yapan üst dereceli mahkemelerin de hükmü hukuka uygun bularak onaması halinde karar kesinleşir.

  Hakim izne çıkarsa ne olur?

  Merhaba, Hakimin izinde olması nedeniyle veya başka bir sebeple duruşmaya çıkamayacak olması halinde, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının belirlediği bir diğer hakim duruşmaya çıkabilir. Bunda tabi hakim ilkesine aykırı bir durum yoktur.

  Asliye Mahkemesi ne kadar sürer?

  Asliye Ceza Mahkemeleri genellikle 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda görev yapmaktadır. Yeni çıkan hedef süre uygulamasına göre ise bu mahkemelerde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuçlandırılması için hedef süre konulmuştur.

  Asliye hukuk mahkemesi kararına itiraz nereye yapılır?

  Şahısların da itiraz hakkı vardır. İtiraz davayı gören mahkemeye yapılır şeklinde verilen bir cevap Asliye Ceza Mahkemesine İtiraz Nereye Yapılır sorusunun en net yanıtı olacaktır. Mahkeme kararının ardından 7 gün içerisinde başvurulması gerekir ve başvuru yolu dilekçe ya da tutanağa geçirilmedir.

  You might be interested:  Ankara Hangi Renk Korona?

  1 asliye mahkemesi nedir?

  Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Ankara Batı Adliyesi hangi ilçelere bakıyor?

  Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından alınan ve resmi gazetede yayımlanan karar şöyle: “Sincan Adliyesi’nin adının ‘Ankara Batı Adliyesi’ olarak değiştirilmesine, Ankara Batı Adliyesi yargı çevresinin Sincan Adliyesi’nin yargı çevresi ile aynı olmasına, bu bağlamda Ankara Batı Adliyesi’nin yargı çevresinin

  Ankara BATI Adliyesi hangi ilçede?

  ANKARA BATI ADLİYESİ

  Ankara’nın batısında toplam 10.300 hektar yüzölçümüne sahip olan Etimesgut İlçesi, Ankara metropolünün merkez ilçelerinden biridir. Batısında Sincan, kuzey güney ve doğusunda Yenimahalle ilçeleriyle çevrilidir. Etimesgut tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuştur.

  2 sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

  Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar, 6100 sayılı HMK ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar.

  Hangi dava hangi mahkemede görülür?

  Hukuk Mahkemeleri başlığı altında mahkemeler 5’e ayrılır. 1- İş Mahkemeleri: İş veren ile işçiler ile ilgili tüm davalara İş Mahkemeleri bakmaktadır. 2- Ticaret Mahkemeleri: Ticaret işlerinden doğan tüm davalara bakar. 4- Sulh Hukuk Mahkemeleri: 1000 TL altında alacak davalarına bakar.

  Asliye ceza mahkemesi neleri kapsar?

  Asliye Ceza Mahkemesi on yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçların yargılamasını yapmakla yükümlü bir mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemesi diğer kanunlarla başka mahkemelerin görevli kılınmadığı tüm ceza davalarına ve işlere bakmaktadır.

  Asliye mahkemesi ne kadar sürer?

  Asliye Ceza Mahkemeleri genellikle 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda görev yapmaktadır. Yeni çıkan hedef süre uygulamasına göre ise bu mahkemelerde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuçlandırılması için hedef süre konulmuştur.

  You might be interested:  Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı?

  Asliye mahkemesi ne demek?

  Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.