Ankara Haymana Nasıl Bir Yer?

Haymana, Ankara ‘da bir ilçedir. Geçmişte Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hâkimiyeti altına girmiş bir yerleşim yeridir. İlçe nüfusunu Türkler ve 17. ila 19. yüzyıllarda buraya iskân edilen Kürt aşiretleri oluşturmaktadır.
Ankara’nın ilçelerinden Haymana, karasal iklimin en çok hakim olduğu yerlerden birisidir. Diğer ilçelere göre çorak arazilerin yer kaplaması, geçmişten günümüze yerleşim yerleri konusunda daha az ön plana çıkmasına neden olmuştur. İlçenin öne çıkan en önemli özelliği genel olarak kaplıcalarına dayanmaktadır.
Haymana, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ankara ilinin yaklaşık 31.000 nüfuslu bir ilçesidir. Haymana, Ankara’nın ilçelerinden batıda Bala ve Gölbaşı, kuzeyde Yenimahalle, batıda Polatlı ilçeleriyle birlikte güneyde de Konya’nın Yunak, Cihanbeyli ve Kulu ilçeleriyle komşudur.

Haymana ilçesinin Neyi Meşhur?

Haymana seyahatinde gezilmesi gereken yerler arasında; Haymana Kaplıcaları, Gavur Kalesi, Cimcime Sultan Türbesi, Külhöyük, Haymana Göletleri, Doğal Kuş Cenneti yer almaktadır.

Haymana Dereköy Kürt mü?

Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Cumhuriyet yazarlarından Mehmed Kemal de Orta Anadolu Kürtlerinden dahası Dereköy Kürtlerine dair şöyle der: “…İnsan ne zaman doğduğunu ne zaman doğacağını bilemez. Ben, Ankara’dan Haymana’ya giderken iki dere arasında kalan bir Kürt köyü vardır, Dereköy, orada doğmuşum.

You might be interested:  Ankara Yenimahalle Yakacık Toki Nerede?

Ankara Haymana nüfusu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2021 yılı nüfusu toplam 27.298`dir. Bu Nüfusun 7.693’ü merkez, 19.605’i dış mahallelerdedir.

Haymana hangi aşiretten?

Bu aşiretlerden birisi olan Kaya Aşireti de Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ ve şimdiki Haymana topraklarına yerleştirildi. Bu kabilenin 14. yüzyıl başlarındaki lideri Ertuğrul Bey idi. Bu beyin annesinin adı Hayme Ana idi.

Şeyhbızın aşireti alevi mi?

Alevi mezhebine aittirler. Irak’takiler ise Şafii ve ehlisünnet mezhebine bağlıdırlar. Erbil bölgesindeki Şeyhbiziniler kendilerine Lek aşiretine bağlı bir kabile olarak kabul ediyorlar.

Ankara Haymana Ankara arası kaç km?

Ankara ve Haymana arasındaki mesafe karayoluyla 72 km.

Ankara Haymana hangi Türk boyundan?

Kayıhanlılar’a yurt olarak verilen Ankara-Karacadağ (Haymana platosu ismini Hayme Ana’dan almıştır.) konum olarak Bizans sınırı üzerinde bulunmaktaydı. Kayıhanlılar, Ankara-Eskişehir, (Sultanöyüğü/Eskişehir sınırı Cacaoğlu nezaretinde) ve Kütahya arasındaki bu bölgede faaliyet halindeydiler.

Haymanada Nerede ne yenir?

Haymana, kaplıcalarından sonra yöresel mutfağıyla da dikkatleri üzerine toplayan bir ilçedir. Yöresel lezzetleri arasında ilk akla gelen ise göbetedir. Haymana’nın birçok restoranında bu lezzeti tadabilmeniz mümkündür. Diğer diller destan yöresel lezzeti ise Kürt pilavıdır.

Ankara Haymana Kürtleri nereden geldi?

Şeyhbızınlar veya Şıhbızınlar, Irak ve Türkiye’de dağınık küçük topluluklara sahip bir Kürt aşiretidir. Ana yurtları Irak’ın Süleymaniye şehrinin Bâzân ilçesi ve çevresidir. Aşiretin Yemen valisi Bâzân ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

Haymana Kurtleri nereden gelme?

Haymana Kürtleri Şêxbızın aşiretindendirler. Haymana’nın 40’a yakın köyüne dağılan aşiretin ilk iskan yerlerinden biri olarak Yenice beldesi görülüyor. 1894 tarihli Ankara Vilayet Salname’sine göre Yenice’nin adı o zamanlar Şıhbızınlı Nahkiyesi olarak geçiyor.

You might be interested:  Ankara Şaşmaz Nereye Bağlı?

Haymananın kaç Türk köyü var?

Toplam 70 köy bulunmaktadır. Haymana Köyleri haritası için köy isimlerine tıklayınız.

Haymana eskiden nereye bağlıydı?

Haymana kelimesinin, Divan-ı Lugat-ı Türk’te mera, otlak, yeşillik anlamına geldiği bilinmektedir. XVIII. Yüzyıl Ankara çevresinin idari yapısında bu bölgeden Haymanateyn diye bahsetmektedir. 1588-1590 yılları arasındaki Ankara Şeriye Sicilinde bu bölgeden Büyük Haymana ve Küçük Haymana diye bahsedilmektedir.

Haymana ismi ne anlama gelir?

“Hayme” kelimesi Osmanlı Türkçesinde “Çadır” (Otağ) manasına gelmektedir. Osmanlı’da “çadır” kelimesi “Devlet” manasında da kullanılmıştır. Hayme Ana ismi ise; çadır anası, çadırın direği ve “Devlet Ana” olarak anlam kazanmıştır.

Ankara Haymana Kürtleri nereden geldi?

Şeyhbızınlar veya Şıhbızınlar, Irak ve Türkiye’de dağınık küçük topluluklara sahip bir Kürt aşiretidir. Ana yurtları Irak’ın Süleymaniye şehrinin Bâzân ilçesi ve çevresidir. Aşiretin Yemen valisi Bâzân ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

Haymana Kurtleri nereden gelme?

Haymana Kürtleri Şêxbızın aşiretindendirler. Haymana’nın 40’a yakın köyüne dağılan aşiretin ilk iskan yerlerinden biri olarak Yenice beldesi görülüyor. 1894 tarihli Ankara Vilayet Salname’sine göre Yenice’nin adı o zamanlar Şıhbızınlı Nahkiyesi olarak geçiyor.

Ankara Haymana hangi boydan?

Kayıhanlılar’a yurt olarak verilen Ankara-Karacadağ (Haymana platosu ismini Hayme Ana’dan almıştır.) konum olarak Bizans sınırı üzerinde bulunmaktaydı. Kayıhanlılar, Ankara-Eskişehir, (Sultanöyüğü/Eskişehir sınırı Cacaoğlu nezaretinde) ve Kütahya arasındaki bu bölgede faaliyet halindeydiler.

Ankarada Kürt var mı?

Kürtlerin yaşadığı 7 bölgeden birisi olarak kabul edilen Ankara, Konya, Kırşehir ve Aksaray’ı içine Orta Anadolu’da yaklaşık 1 milyon Kürt yaşıyor. Kürtlerin yaşadığı yedi bölgeden biri olarak kabul edilen Ankara, Konya, Kırşehir ve Aksaray’ı içine Orta Anadolu’da yaklaşık 1 milyon Kürt yaşıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.