Başkent Ankara Hangi Anayasa?

CEVAP: Ankara’nın başkent olduğu hükmüne yer veren anayasa sorumuzun cevabı B seçeneği ” 1924 Anayasası” olacaktır. Cumhuriyetin ilanı merkezli yapılan anayasa değişikliğinde Başkent Ankara değişikliği yer almamaktadır. KPSS sayfalarında kimi yayın ve sorularda bu konuda hatalı bilgi yer almaktadır.
Ankara 13 Ekim 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye’nin başkenti olarak kabul edildi. 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtildi.

1924 ve 1961 Anayasasında başkent neresi?

Madde 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Madde 2.- Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâyik ve devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır.

Ankaranın başkent oluşu ne zaman anayasaya girdi?

İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. ‘Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.’ şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

Başkent Ankara değiştirilemez hangi anayasa?

Teşkîlât-ı Esâsiye Kanunu (1924)

1924 Anayasası
İlga tarihi 10 Ocak 1945 (Yerine, anlamda değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş hali olan 4695 sayılı Anayasa konuldu.) 20 Temmuz 1961
Vikikaynak’ta Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu (1924)
Durum: İlga edildi
You might be interested:  Ankara Atatürk Bulvarı Nerede?

Ankara’nın başkent olması hangi TBMM?

Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve on dört arkadaşı Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti’nin başkenti oldu.

2 anayasa ne zaman kabul edildi?

II. Abdülhamid, 1877 yılında Rus savaşlarını (93 Harbi) neden göstererek Anayasa’yı askıya aldı. 1908 yılındaki askeri ayaklanma sonucu II. Abdülhamid, 1876 Anayasası’nı tekrar yürürlüğe koydu ve böylece II.

1961 Anayasası ne getirdi?

Çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiştir. TBMM, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır. Çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921 anayasası’nın özellikleri

 • gucler birligi ilkesini ve meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. yasama ve yürütme güçleri mecliste toplanmıştır.
 • hükümet, büyük millet meclisi adını almıştır.
 • halkın yönetime katılmasına önem verilmiştir.
 • yargıdan söz edilmemiştir.
 • 1924 Anayasasının temel özellikleri nelerdir?

  1924 ANAYASASININ MADDELERİ;

 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.
 • Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe’dir.
 • Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.
 • Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.
 • Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.
 • 1921 anayasasının maddeleri nelerdir?

  Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir. Madde 2.- (Özgün hali) İcra kudreti ve teşri salâhiyeti milletin yegâne ve hakikî mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. Madde 2.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) – 364 S. Kanun) Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır. Resmi lisanı Türkçedir.

  Anayasaya göre başkent değiştirilebilir mi?

  millî marşı “istiklal marşı”dır. başkenti ankara’dır. madde 4- anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

  You might be interested:  Ankara Dogalgaz Yardimi Ne Kadar?

  1921 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

  1921 Anayasasının 1923 Değişikleri

  Cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldır. İkinci kez seçilebilmesi mümkündür. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından seçilecektir. Bakanlar ise Başbakan tarafından meclis üyeleri arasından seçilip, Cumhurbaşkanınca meclis onayına sunulacaktır.

  Neden Ankara başkent oldu?

  Bizansın başkenti Anadolu’dan değil Rumeli’den kuşatılıp fethedildi ve fethedilir edilmez Osmanlı Devleti’nin başkenti de Edirne’den İstanbul’a taşındı. Osmanlı Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan yeni Türk Devleti de Osmanlı payitahtını bıraktı ve kendisine başkent olarak Ankara’yı seçti.

  Ankaranın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur?

  Batı Anadolu’dan ve İstanbul’dan gelen demir yollarının Ankara’ya kadar ulaşması, Bundan dolayı ulaşım ve haberleşme imkânının daha kolay olması. Ankara’nın daha önceden işgale uğramamış olması. Ankara’nın İstanbul’a yakın olması. Bu sayede İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkânına sahip olması.

  Ankara’nın başkent olmasının nedeni nedir?

  Mustafa Kemal Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryolunun buradan geçmesi, savaş alanlarına yakın olması, Ankara halkının ulusal hareketi gönülden desteklemesi ve oluşan Kuva-yı Milliye ruhu, İstanbul’un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik nedenleriyle Ankara’yı başkent yaptı.

  1924 de Türkiyenin başkenti neresi?

  Nitekim 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından ve Halifeliğin Kaldırılması’ndan (3 Mart 1924) sonra 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisince benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Devleti’nin başkentinin Ankara olduğu belirtildi.

  1961 yılında Türkiye’nin başkenti neresi?

  1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciden gelen yanıtla yetinmeyen yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra Ankara cevabını verdi.

  Türkiyenin ilk başkenti neresidir?

  Ertuğrul Gazi tarafından alınan Bilecik’ten sonra başkentin Söğüt olarak belirlendiği kabul edilmektedir. Söğütten sonra başkent İznik olarak kabul edilmiş ve devletin sınırlarının genişlemesi ile fetih hareketleri hızlanmıştır. İznik’ten sonra başkent tekrar Bilecik olarak kabul edilmiştir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.