Hangi Ölçekte Hazırlanmış Ankara Fiziki Haritası Ayrıntıyı Daha Iyi Gösterir?

Hangi ölçekte hazırlanmış Ankara fiziki haritası ayrıntıyı daha iyi gösterir? Büyük ölçekli haritalar Ölçekleri 1/200.000den büyük olan haritalardır. Bunların paydası 200.000den daha küçüktür. Ayrıntıları en iyi gösteren haritalardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.