Londra Konferansı’Nda Ankara Hükümetini Kim Temsil Etmiştir?

Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta, Ankara Hükûmeti heyetinin başkanı olan Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İtalyan, İngiliz ve Fransız temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaparak imzalamış olduğu bazı antlaşmalardır.
Londra Konferansı ile yeni Türk Devleti’nin hukuki varlığı ve temsilcisi olan TBMM, İtilaf devletleri tarafından tanınmış ve kabul edilmiştir. Bu açıdan oldukça büyük önem taşımaktadır. Misak-ı Milli resmi olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. Türk temsilcileri bu konferansa katılarak barıştan yana olduklarını kamuoyuna göstermişlerdir.

Londra Konferansında kim temsil etmiştir?

Bu durum karşısında İtilaf Devletleri İstanbul, Ankara ve Atina’dan gönderilecek delegelerin katılmasıyla 21 Şubat 1921’de Londra’da bir konferans toplanmasına karar verdiler. Konferans’a; İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Osmanlı Devleti ve T.B.M.M katıldı.

Londra Konferansı’nda TBMM hükümetini hangi dışişleri bakanı temsil etmiştir?

Londra Konferansı

TBMM bünyesinde oluşturulan ilk hükûmetin dışişleri bakanı olmuştur. Bu sıfatla Sovyetler Birliğine ve Londra Konferansına giden heyetlerin başkanlığını yapmıştır. Konferansta Ankara Hükûmeti’ni Bekir Sami Bey, İstanbul Hükûmeti’ni ise Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa temsil etti.

TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi hangi savaştan sonra?

Birinci İnönü Savaşı kazanılınca itilaf devletleri Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak bunları Türk milletine dayatma arzusuyla 21 Şubat 1921’de Londra Konferansı yapılmasına karar vermiştir.

You might be interested:  Bekçi Alımı 2021 Ankara Ne Zaman?

Ankara hükümetinin Londra konferansına çağrılma nedeni nedir?

TBMM’nin gerçekleştirilen Londra Konferansına esas katılım sebebi barış yanlısı olduğunu ispat etmek olmuştur. Ayrıca bir başka önemli katılma sebebi ise Misak-ı Milliyi tanıtmak olmuştur.

Kaç tane Londra Konferansı var?

Londra Antlaşması (1700), ‘ikinci dağılmala antlaşması’. Londra Antlaşması (1786), Londra Antlaşması (1794), (Amerikan Bağımsızlık Savaşı için; Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında). Londra Antlaşması (1814), Birleşik Krallık-Hollanda arasında.

Albay Bekir Sami Bey kimdir?

İlk görev yeri 4 Aralık1902 tarihinde atandığı 4. Ordudur. Bölük Komutanlığı, Erzincan Harp Okulu, Erzurum Askerî Lisesi, İstanbul Harp Okulu Topoğrafya ve Matematik öğretmenlikleri, Kurmay Heyet üyeliği gibi görevlerde bulunduktan sonra 26 Eylül 1910 tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir.

Ilk dışişleri bakanı kimdir?

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının hemen ardından oluşturulan ilk Milli Hükümetle birlikte “Hariciye Vekaleti” de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir.

Londra Konferansı nda hangi konular görüşülmüştür?

Londra Konferansı görüşmelerinde, Sevr’in, İzmir, Doğu Trakya, Ermenistan, Kürdistan ile ilgili maddeleri görüşülmüştür. İtilaf Devletleri ekonomik ve mali konularla ilgili maddelerin görüşülmesine yanaşmamışlardır.

TBMM Londra Konferansına neden davet edildi?

Birinci İnönü Muharebesi de kazanılınca İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşmasında bazı değişiklikler yapmak üzere Yunanistan ve Türkiye’nin de katıldığı bir konferansın 21 Şubat 1921’de Londra’da yapılmasına karar verdiler.

Londra Antlaşması neden imzalandı?

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesiyle sonuçlanan I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Krallığı ile imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez hattı olacaktır. Selanik, Güney Makedonya ve Girit, Yunanistan’a verilecektir.

Londra Konferansının en önemli sonucu nedir?

Londra Konferansının Önemi ve Sonuçları

You might be interested:  Ankara Etimesgut Hangi Adliyeye Bağlı?

Türk-Yunan savaşı uzamıştır. İngiltere ve Yunanistan’ın neler istediği açıkça anlaşılmıştır. TBMM, İtilaf devletleri tarafından tanınmış ve kabul edilmiştir. Misak-ı Milli resmi olarak tüm dünyaya duyurulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.