Portör Muayenesi Nerede Yapılır Ankara?

Portör Muayenesi Nerede Yapılır?

 • Devlet Hastaneleri.
 • Belediye Laboratuarları
 • İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü (Akciğer Grafisi hariç)
 • Halk Sağlığı Laboratuarları (Akciğer Grafisi hariç)
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri.
 • Verem Savaş Dispanserleri (yalnız Akciğer Grafisi )
 • Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar.
 • Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak da Portör muayenesi yapılmaktadır. Bu muayene esnasında doktor gerek gördüğü taktirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık isteyebilir. Portör Muayenesinin gerektirdiği laboratuvar tetkikleri resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.

  Portör Muayenesi fiyatı ne kadar?

  portör muayene ücreti ne kadardır? Her geçen yıl, piyasa şartlarında değişen fiyatlar olmasıyla birlikte ortalama 60 TL gibi bir ücret ile portör muayenesini yaptırabilirsiniz.

  Sağlık ocağında portör muayenesi yapılır mı?

  Portör muayenesi sağlık ocağında yapılır mı sorusu bu bağlamda anlamlı bir sorudur. İş yeri hekimi bulunmayan çalışanlar bu testi Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kıldığı bütün kurum ve kuruluşlarda kolaylıkla yaptırabilirler.

  Portör muayenesi ücretli mi?

  Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir.

  You might be interested:  Ankara Mardin Uçak Bileti Ne Kadar?

  Portör muayene kartı nereden alınır?

  Konunun önemine binaen gıda üretimi, tüketimi ve satışının yapıldığı tüm gıda işletmeleri çalışanlarının Halk Eğitim Merkezleri’ne müracaat ederek ‘Hijyen Eğitim Belgesi’ almaları gerekmektedir.’

  Devlet Hastanesi portör muayenesi yapıyor mu?

  Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır.

  Portör muayenesi kimlerden istenir?

  Portör Testlerini Kimler Yaptırmalıdır? Portör testleri gıda sektörü çalışanları için zorunludur. Sağlık bakanlığı, gıda ve gıda hizmeti alanında çalışan herkesin bu testleri yaptırmasını zorunlu kılar. Gıda üretiminde çalışanlara, aşçı, garson ve yemekhane görevlisi olarak çalışanlara bu test uygulanmaktadır.

  Portör muayenesi hangi testler yapılır?

  Portör Muayenesi

 • Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lambia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
 • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
 • Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden)
 • Portör muayenesi zorunlu mudur?

  Portör muayenesi kaldırılmamıştır. Çalışanın bulaşıcı hastalığının olup olmadığının kontrol edilmesi şarttır. Gıda işinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit etmenin en etkili yolu portör muayenesidir.

  Portör tahlili nasıl yapılır?

  Portör muayenesi, pek çok farklı testten oluşan bir muayene türüdür. Bu testlerin içerisinde burun, boğaz, bağırsak ve dışkı kültürü testlerine yer verilir. Ayrıca akciğerde bulunabilecek hastalıklarla birlikte enfeksiyon, bakteri ve virüs gibi zararlıların da taraması yapılır.

  Portör Muayenesi ücretini kim öder?

  Tetkik Ücretini İşveren Öder

  Bu kapsamda muayene için yapılacak her türlü tetkik ve muayene işlemi harcamaları da işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.

  Sağlık raporu ücreti ne kadar?

  İşe giriş sağlık raporu ücreti incelendiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen fiyatlar 200 TL’dir. Üniversiteler tarafından temin edilen raporlar 300 -400 TL olup civarıdır. İstenilen testlere göre fiyat değişmekle birlikte Satem Mobil Sağlıkden 90 TL karşılığında alabilirsiniz.

  You might be interested:  Ankara Zara Nerede Var?

  Gıda işletmelerinde portör muayenesi zorunlu mu?

  ‘Ülkemizde gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların yaptırmak zorunda oldukları portör muayeneleri hususu, 02 Kasım 2012 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile kaldırılmıştır.

  Portör tahlili ne demek?

  Gıda ile ilişkili işlerde çalışanların, gıda yolu ile bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını tespit etme amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerine Portör Tetkikleri adı verilir. Portör muayenesi veya portör testi, tek bir test olmayıp içinde farklı testleri barındıran bir tetkikler bütünüdür.

  Portör Muayenesinde hangi hastalıklar çıkar?

  Portör Tetkikleri Nelerdir?

 • Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
 • Portör tahlili nasıl yapılır?

  Portör muayenesi, pek çok farklı testten oluşan bir muayene türüdür. Bu testlerin içerisinde burun, boğaz, bağırsak ve dışkı kültürü testlerine yer verilir. Ayrıca akciğerde bulunabilecek hastalıklarla birlikte enfeksiyon, bakteri ve virüs gibi zararlıların da taraması yapılır.

  Özel hastane göz muayene ücreti ne kadar?

  Göğüs Hastalıkları : 150 TL –Özel muayene ücreti: 150 – 300. Kulak Burun Boğaz : 200 TL – Özel muayene ücretleri 200 – 450 TL. Kardiyoloji: 150 TL – Özel muayene ücretleri: 150 – 400 TL. Göz Hastalıkları: 100 TL Özel muayene ücretleri: 100 – 300.

  Portör tahlili ne demek?

  Portör testi bir kişinin herhangi bir virüsü veya bakteriyi taşıyıp taşımadığını belirlemeye yardımcı olan testlerden biridir. Bu test özellikle gıda sektörü ve kreş çalışanları gibi insan etkileşimi yüksek alanlarda daha fazla yapılmaktadır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.