32 Icra Dairesi Ankara Nerede?

Ankara’da 1 iflas dairesi ve 32 İcra Dairesi bulunmaktadır. Bu icra dairelerinin sorumluluk ve yetki alanı Çankaya, Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ilçe sınırlarıdır.

Ankara 28 icra müdürlüğü nerede?

ADALET BAKANLIĞI – 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | Adliyeler | Altındağ – Hükümet Konağı Ankara, 0312 509 25 33 Bulurum.com.

1 icra dairesi hangi davalara bakar?

İcra mahkemesi; tek hakimden oluşan ve icra ile iflas işleri ile ilgilenen ilk derecede mahkemeler olarak geçmektedir. Mahkemenin hakimi; icra dairelerine karşı yapılan itirazları inceleme, gözetim ve denetleme yapma konularında yetki sahibidir.

Icra müdürlüğü hangi mahkemeye bağlı?

İcra mahkemesi, temelde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu düzenlemelerinde yer alan ve icra hukukuna ilişkin meselelerin yargılamaya konu olduğu makamdır. İcra mahkemesinin görevleri, her ne kadar hukuk yargısına tabi olsa da niteliği gereği apayrı bir hukuk alanıdır denilebilir.

Ankara 15 icra müdürlüğü nerede?

Ankara 15. Icra Müdürlüğü, konut servisleri kuruluşları, Emniyet Mh. Hipodrum Cd. No:1, Varlık, Yenimahalle, Ankara – Yandex Haritalar.

You might be interested:  Ankara Bağlıca Hangi Ilçeye Bağlı?

İcra dosyası borcu nereye ödenir?

Borçlu icra dosyasına icra dairesinde doğrudan ödeme yapabilir, alacaklıya ya da vekiline ödeme yapabilir veya kredi kartıyla uyap sistemi üzerinden ödeme yapması sonucu borcundan kurtulabilir.

İcra dosyası nasıl kapanır?

İcra dosyasının kapanması için alacaklının avukatı ile görüşerek çözüme ulaştırılması sağlanabilir. Borcun tamamen ödenmesi durumunda alacaklı olan kişinin avukatı ya da alacaklının kendisi borcun haricen tahsil edildiğine dair dilekçe yazabilir ve dosyanın kapatılması için talebini icra müdürlüklerine verebilir.

Borçlunun üzerinde mal yoksa ne yapılır?

Malvarlığı olmayan kişiye kefil olabilecek durumda olan ve mümkünse malvarlığı olan bir kefilin atanması gerekir. Malvarlığı olmamasına karşın, borç durumunu yapacak olduğu çalışmalar ve işlemlerle sonlandırabilecek potansiyelde olunması gerekir.

İcra suçları nelerdir?

İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş olan icra suçları:

Hakikate muhalif beyanda bulunmak: İİK m.338. Mal beyanından sonraki mal ve gelirdeki artışı bildirmemek: İİK m.339. Borçlunun ödeme şartının ihlali halinde ceza: İİK m.340. Çocuk teslimi emrine uymamak: İİK m.341.

İcra mahkemesine gitmezsem ne olur?

Eğer mazeretiniz ve davayı takip eden bir vekiliniz yok ise davaya bizzat da katılmaz iseniz; öncelikle mahkemece / savcılıkça ihzaren celbinize (polis vasıtası ile zorla getirilmenize) ve bundan da sonuç alınamaz ise hakkınızda yakalama kararı çıkarılmasına sebebiyet verirsiniz.

Bir icra davası ne kadar sürer?

İcra davalarının açılması ve borçluya tebliğ edilmesi 10 günlük bir sürede gerçekleşir. 10 gün içerisinde dosya açılmış olur. İcra davasının sonuçlanması da yine alacaklı borç ilişkisine dayanmaktadır. İcra davasının sonuçlanmasında tarafların anlaşması ve arada kurulan diyalog önemlidir.

İcra dairesi ile icra müdürlüğü aynı şey mi?

İcra dairesinin başı ve icra işlerinde birinci derecede görevli olan kişi icra müdürüdür. İcra dairesinde bulunan diğer memurlar icra müdürünün maiyetinde olup, yetkili oldukları işlerde ona izafeten görev yaparlar.

You might be interested:  Ankara Büyükşehir Belediyesi Gıda Yardımı Ne Zaman Yapılacak?

İcra takibi sonucunda ne olur?

İcra takibi ve haciz işlemleri sırasında hacizle alınan eşyaların borçluya ait olmadığı, icra memuruna bildirilerek, haciz tutanağına alınması sağlanır. Haciz yoluyla alınan eşyaların gerçek sahibine durum bildirilir ve bu durumda, eşyaları haczedilen kişi, istihkak davası açma hakkını kazanır.

Ankara icra dairesi hangi semtte?

M4, Yenimahalle bölgesinde bulunan Ankara Icra Müdürlüğü konumundan geçen ilk Metro aracıdır.

Ilamsız icra takibi ne demektir?

İlamsız icra takibi, herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan; para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için İcra Dairesinde yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibinde bulunulması için alacaklının elinde herhangi bir belge olması şart değildir. İlamsız icra takipleri kural olarak yetkili icra dairelerinde açılır.

Ankara icra müdürlüğü hangi otobüs gider?

Bu Otobüs hatları Ankara Adliyesi İcra Müdürlükleri yakınından geçiyor: 202-7, 297-7, 502, 505-2, 536, 540.

İcra dairesi ne iş yapar?

Borçluya ödeme veya icra emri göndermek. Borçlunun mallarını haczetmek. Haczedilen malları satmak (paraya çevirmek) Sıra cetveli düzenlemek.

Bir icra davası ne kadar sürer?

İcra davalarının açılması ve borçluya tebliğ edilmesi 10 günlük bir sürede gerçekleşir. 10 gün içerisinde dosya açılmış olur. İcra davasının sonuçlanması da yine alacaklı borç ilişkisine dayanmaktadır. İcra davasının sonuçlanmasında tarafların anlaşması ve arada kurulan diyalog önemlidir.

İcra dairesi mahkeme midir?

İcra daireleri bir icra mahkemesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler. İcra mahkemeleri bağımsız bir icra yargı organlarıdır. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karara göre, icra mahkemesi bir mahkemedir. bkz.

İcra takibi nasıl başlar?

İcra takibi başlatmak için gerekli olan evrakların hazırlanması ve bu evraklarla icraya verilecek kişinin yerleşim yerinde bulunan icra müdürlüğüne başvurulması gerekir. Başvurunun kabul edilmesi için bu belgelerin yanı sıra, ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmış olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.