Ankara Hastanesi Nasıl Yazılır?

TDK’nin açıkladığı bilgiler göz önünde bulundurularak, hastane, yanlış yazımı ile hastahane, kelimesinin doğru yazılışı, hastane biçiminde olmaktadır.

Ankara Hastanesi nasil yazilir?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ”hastane” olarak yazılır.

TDK ya göre hastane nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Hasta hane şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hastane şeklinde olmalıdır.

Cümle içinde hastane nasıl yazılır?

Hastane Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Hastaların ve yaralıların tedavi edildiği sağlık kurumlarına hastane denir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kullanılan Hastane kelimesi birleşik bir isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır.

Devlet hastanesinde nasıl yazilir?

Doğru kullanımı Bakanlığında şeklinde olmalıdır.

Hastanelerinde nasıl yazılır?

Bu kelimenin hastane mi, hastahane mi? olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hastane şeklinde olmalıdır.

Ankara Üniversitesi nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Üniversitesi’nde şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Üniversitesinde şeklinde olmalıdır.

Ankaramız nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Ankaramın şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ankara’mın şeklinde olmalıdır.

Pastane mi pastane mi?

Bu kelime İtalyanca ve Farsçadan gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşmaktadır. İtalyanca pasta kelimesi ile Farsça hane kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılmış hali pastane şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Istanbul-Ankara Arası Ilk Uçak Seferleri Ne Zaman Başladı?

Hastane isimlere gelen ekler nasıl yazılır?

Değişiklik TDK sitesindeki ‘Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)’ sayfasındaki ‘Kesme İşareti’ açıklamasına ‘Uyarı’ olarak girdi. Uyarıda ‘Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz’ denildi.

Baş hekim nasıl yazılır?

Başöğretmen, başsavcı, başhekim ve başbakan gibi baş kelimesiyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılmaktadır.

Hastaneye gelen ek ayrılır mı?

Türk Dil Kurumu (TDK), kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir değişikliğe gitti. Artık kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Yeni düzenleme bu dil kuralını ortadan kaldırdı.

Denizlimizin kelimesi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Denizlimizin şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Denizli’mizin şeklinde olmalıdır.

Dershane mi dershane mi?

Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, seyahatname, siyasetname; amcazade, dayızade, teyzezade vb.

Ağrı dağı nasıl yazılır?

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Dicle Irmağı vb.

Ankara Üniversitesi nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Üniversitesi’nde şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Üniversitesinde şeklinde olmalıdır.

Hastane isimlere gelen ekler nasıl yazılır?

Değişiklik TDK sitesindeki ‘Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)’ sayfasındaki ‘Kesme İşareti’ açıklamasına ‘Uyarı’ olarak girdi. Uyarıda ‘Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz’ denildi.

Klinik nasıl yazılır TDK?

Klinik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Klinik kelimesi Fransızca kökenlidir. – Onu, anlamını yitiren kliniğe ayaklarının alışkanlığı götürüyordu. – Klinik belirtiler çoğu kez bir hastalığın teşhisi için yetmeyebilir.

Osmanlıca hastane nasıl yazılır?

şifahane / şifâhâne / şifâhane / شفاخانه Şifaya vesile olan yer; hastane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.