Ankara Idare Mahkemesine Nasıl Gidilir?

Çankaya bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Ankara Bölge İdare Mahkemesi adresine toplu taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz. Aşağıdaki toplu taşıma hatları Ankara Bölge İdare Mahkemesi – yakınından geçiyor Otobüs: 178, 220-7, 339-7, 419, 450

Hangi davalar idare mahkemesinde açılır?

Vergi mahkemesi ve ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki tüm idari işlem ve eylemlere karşı açılacak davalar idare mahkemesinde görülür. İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı kanun ile düzenlenmiştir.

Ankara’da kaç tane idare mahkemesi var?

Ankara’da şu an 31 İdare Mahkemesi aktif görev yapmaktadır. İçeriğimizde Ankara İdare Mahkemesi telefon ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.

Ankara 7 idare mahkemesi nerede?

Adres : Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak No: 3 Çankaya / ANKARA. Fax : 0 (312) 218 57 27. Telefon : 0 312 218 57 00.

Ankara idare mahkemesi davaları ne kadar sürer?

İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği, kaç günde/ayda sonuçlanacağına dair kural 2577 sayılı Kanunda bellidir. Buna göre dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

You might be interested:  Kastamonu Ankara Bileti Ne Kadar?

Bölge İdare Mahkemesi ne işe yarar?

Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1).

Ankara idare mahkemesine nasıl dava açılır?

İDARE MAHKEMESİ’NE DAVA NASIL AÇILIR? İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Başvurulur ile ilgili açıklama yapacak olursak, İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.

İdare mahkemesi kaç ay sürer?

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Idari davalar kaç günde açılır?

İdari Dava Hangi Süreler İçinde Açılır? İdare tarafından kişiye yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri varsa o süreler uygulanır.

Bölge idare mahkemesinde dava ne kadar sürer?

Bölge İdare Mahkemesinin konusunu oluşturan davaların görülme süresi ortalama 86 gün olmaktadır. Bu rakam geçen yıllar temel alınarak söylenebilmektedir.

Idare mahkemesinde savcı var mı?

Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur. Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca atama yapılır.

Mahkemeler listesi.

Ad Yer Kuruluş
Adana Bölge İdare Mahkemesi Adana 3 Haziran 2020
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara 20 Temmuz 2016

Ankara Bölge idare mahkemesi kaç daire var?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarının istinaf kanun yolu çerçevesinde denetiminin yapıldığı yargı mercidir. Başkanlık nezdinde; on iki idari dava dairesi ile dört vergi dava dairesi bulunmaktadır.

You might be interested:  Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Bitiyor?

Ankara 2 İdare Mahkemesi başkanı kimdir?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanı Metin Ulukanlıgil ve Avukat Kenan Kenan, Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Ankara bölge idare mahkemesi başkanı kimdir?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara 19 İdare Mahkemesi başkanı kimdir?

Ankara 19. İdare Mahkemesi Başkanı, aynı zamanda Ömerli Mahallemizden hemşehrimiz olan Sayın Abdullah Kahraman beyefendiye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Ziyaret güzel, sohbet güzel.

Idari davalar nelerdir?

İdari dava; kamu idaresi tarafından tesis edilen işlere karşı dava açılması demektir. Bu şekilde açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır.

Hangisine karşı idari yargıda dava açılmaz?

İdari işlemlerin dava konusu olabilmesi için kesin ve yürütülebilir olması gereklidir. İcrai nitelik taşımayan raporlar, tutanaklar, tebliğlere karşı iptal davası açılamaz.

Idare mahkemesinde dava nasıl açılır?

İdari Dava Hangi Sürede Açılır? İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya Danıştayda 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri de vardır.

Avukatsız idari dava nasıl açılır?

İdare mahkemelerinden ya bir idari işlemin iptali, ya da idarenin bir işlem veya eylemi nedeniyle zarar görülmüşse, bu zararın tazmini istenir. Türk hukukunda avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmadığından, kişiler de bizzat başvuru yaparak dava açabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.