Ankara Suluhan Çarşısı Nerede?

Ankara’nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde yer alan Suluhan Çarşısı’nın tarihi geçmişi oldukça köklüdür.

Suluhan nerede bulunur?

Suluhan, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ulus’ta bulunan tarihi bir handır. II. Bayezid Devri emirlerinden Hasan Paşa tarafından 1508 – 1511 yılları arasında inşa edildiği düşünülen iki katlı, iki avlulu kâgir bir şehir hanıdır.

Suluhan Çarşısı ne zaman yapıldı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan Suluhan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılmış.

Sulu Han ne amaçla yapılmıştır?

Eskiden ipek ve kahve ticareti yapılan han Vakıflar Genel Müdürlüğü denetimindeki vakıf hanlarından biri. Ankara’ya gelen tüm kervanların, tüccarların konaklamak için ilk tercih ettikleri Suluhan, 17. ve 18. yüzyıllarda en ihtişamlı zamanlarını yaşamış.

Leave a Reply

Your email address will not be published.