Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır Ankara?

Kontrol işlemlerinden sonra Oda tarafından http://ymb.tobb.org.tr adresinden web uygulamasına girilerek Yerli Malı belgesi formu elektronik ortamda doldurulur ve 10 iş günü içerisinde onaylanır. Belge ücreti 100 TL’dir. Eksperin Oda tarafından tayin ücreti 160 TL’dir.
Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

  1. Dilekçe için tıklayınız.
  2. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız.
  3. Taahhütname için tıklayınız.
  4. Taahhütname 2 için tıklayınız.
  5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti.

Yerli malı Belgesi nasıl alınır?

1)YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Yerli Malı Belgesi alınabilmesi için firma adına Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ile Odamız tarafından tanzim edilmiş güncel bir Kapasite Raporunun bulunması,bunun yanında belge talep edilen ürünün yerli katkı oranının %51 olması gereklidir.

Yerli malı belgesi ücreti ne kadar?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00. -TL onay ücreti alınacaktır.

You might be interested:  10 Ekim Ankara Katliamı Nasıl Oldu?

Yerli malı Belgesi Hangi kurumdan alınır?

Yerli Malı Belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi odalarından alınmaktadır.

Yerli malı belgesi kaç günde çıkar?

(2) Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. MADDE 13- (1) Yerli Malı Belgesi formu (Ek-4) oda/borsa tarafından elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde onaylanır.

Yerli malı belgesi ne için alınır?

Yerli malı belgesi, sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB´a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

Made in Turkey nasıl alınır?

Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.

Yerli malı belgesi avantajları nedir?

Yerli Malı Belgesi Avantajları Nelerdir? 1) Yerli üreticilere kamu ihalelerinde % 15 fiyat avantajı sağlar. 2) KOSGEP verdiği desteklerde, proje sahiplerinin yerli malı ürün kullanmaları durumunda destek oranlarına % 15 ilave eder. Bu da yerli malı belgesi sahip ürünlerin tercih edilme sebebidir.

Kapasite Raporu yerli malı belgesi yerine geçer mi?

Firmaların Yerli Malı Belgesi alabilmeleri için öncelikle Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu iki belgenin de bir biriyle uyumlu olması ve sürelerinin bitmemiş olması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesine sahip olan firmaların o ürünle ilgili sorumlulukları vardır.

Imalat belgesi nereden alınır?

İmalatçı Belgesi Nasıl Alınır? Odalara kaydı olan her firma bu belgeyi kolayca alabilir. Bunun için imalatı yapılan malzemelerin listelendiği kapasite raporlarını hazırlamalı ve firma antetli kağıdına yazılmış – imza altına alınmış başvuru dilekçelerini bağlı bulundukları odaya iletmeleri yeterlidir.

You might be interested:  Ankara Kedisi Nasıl Olur?

Malı belgeler ne demek?

– Fatura, – Sevk İrsaliyesi, – Perakende Satış Belgeleri, – Gider Pusulası, – Müstahsil Makbuzu, – Serbest Meslek Makbuzu, – Ücret Bordrosu, – Yolcu Listeleri, – Günlük Müşteri Listeleri, – Muhabere Evrakı ve diğer belgeler.

Tür belgesi nasıl alınır?

Nasıl Başvurulur? Başvurular hem ıslak imza ile hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalından çevrimiçi olarak yapılmalıdır. Başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde değerlendirmeler yapılır. Başvuruya dair eksik belge bulunması halinde başvuru sahibinin eksikliği gidermesi için 15 işgünü süresi bulunur.

Ankara kapasite raporu nasıl alınır?

ANKARA SANAYİ ODASI KAPASİTE RAPORU ÜCRETİ 800 TL’dir. EFT/havale yoluyla ödenebilir. Ayrıntılı bilgi Belge Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden 0312 417 12 00 / 1119 – 1108 – 1123 numaralı telefon ile temin edilebilmektedir.

Üretici Belgesi Nedir?

Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir. Kapasite raporu referans alınarak, rapordaki ürünlerin imalatçısı olduğunu belirtir belgedir. Müracaat için,Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi yeterlidir.

Imalat yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir. Başvuru İşlemi: İmalat Yeterlik Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi Müdürlüğüne yapılır.

Sanayi sicil belgesi nasıl alınır?

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR? A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e-Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir.

Yerli malı belgesi avantajları nedir?

Yerli Malı Belgesi Avantajları Nelerdir? 1) Yerli üreticilere kamu ihalelerinde % 15 fiyat avantajı sağlar. 2) KOSGEP verdiği desteklerde, proje sahiplerinin yerli malı ürün kullanmaları durumunda destek oranlarına % 15 ilave eder. Bu da yerli malı belgesi sahip ürünlerin tercih edilme sebebidir.

You might be interested:  Ankara Geri Dönüşüm Kutuları Nerede?

Kapasite Raporu yerli malı belgesi yerine geçer mi?

Firmaların Yerli Malı Belgesi alabilmeleri için öncelikle Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu iki belgenin de bir biriyle uyumlu olması ve sürelerinin bitmemiş olması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesine sahip olan firmaların o ürünle ilgili sorumlulukları vardır.

Sanayi sicil belgesi nasıl alınır?

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR? A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e-Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir.

Kapasite raporu nereden alınır?

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir. Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.